સ્ટેમ્પિંગ ડાઇ

  • સ્ટેમ્પિંગ ડાઇ

    સ્ટેમ્પિંગ ડાઇ

    ટૂલ સ્ટીલ: ગ્રાહક સ્પેસિફિકેશન દીઠ સરફેસ ફિનિશ: ગ્રાહક સ્પેસિફિકેશન દીઠ અમારા દ્વારા તમારા ભાગ 3D, મટિરિયલ ડેટા વગેરેના આધારે મોલ્ડ ડિઝાઇન ઇનકોટેમ: એક્સ-વર્કસ, એફઓબી શેનઝેન, સીઆઈએફ તમારું સીપોર્ટ, ડીડીયુ મોલ્ડ સ્ટાન્ડર્ડ: હાસ્કો, મિસુમી, મેસબર્ગર, ડીએમઈ, વગેરે